Nadja Thiessen (geb. Schmitt) M.A.

Modern and Contemporary History

Researcher "emergenCITY"

Contact

work +49 6151 16-57310
fax +49 6151 16-57464

Work S4|23 304
Landwehrstr. 50a
64293 Darmstadt